Participació a congressos i jornades. Any 2002
Jornades de Poesia i Mestissatge (maig 2002): L'accés a la poesia (taula rodona sobre poesia i educació). Jornades de Poesia i Mestissatge
L'Aula de Poesia de Barcelona ha decidit que el tema de les VIII Jornades de Poesia i Mestissatge sigui "L'accés a la poesia". Aquesta decisió respon a una doble motivació: d'una banda, l'evidència que, si la poesia vol sortir del seu recer minoritari, ha de ser present, amb intensitat, en una àmplia multiplicitat d'àmbits socials, perquè, com ja ho sabien Plató i Sant Agustí, el coneixement és la condició necessària de l'amor; d'altra banda, el fet que, en l'actualitat, tot i que el paper dels educadors en l'escola infantil, primària i secundaria segueix sent capital per introduir els joves al llenguatge poètic i que la traducció és indispensable per entrar en contacte amb la poesia que s'expressa en d'altres llengües, les noves tecnologies i els mitjans de comunicació i difusió poden jugar un paper cada cop més rellevant en la popularització d'aquests objectes que anomenem poemes.
Així doncs, músics, mestres, traductors, poetes, artistes, editors, periodistes, internautes i experimentadors de tota mena discutiran, en el marc de de l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, sobre com aconseguir que la poesia ocupi un lloc cada cop més espaiós en la vida dels ciutadans i ciutadanes del segle XXI.
PDF Programa
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia